GettyImages-857106590-red.jpg

Mindfulness – 6-ukers kurs, høsten 2018

På Mindfulnesskurs lærer du effektive teknikker og metoder du kan bruke i hverdagen.

Du vil gjennom teori og praksis bli bedre kjent med deg selv, og i trygge omgivelser kan du utforske dine mønstre, og utvikle deg. Du vil bli bedre i stand til å takle stress i kropp og sinn.

Velkommen til 6 ukers kurs på torsdager høsten 2018:

Start: Torsdag 9. august 2018, kl 18.00 – 20.30
Sted: Nordre Husvik gård, Jarlsøveien 14, 3124 Tønsberg
Intropris: 2.200,- (begrenset antall plasser)
Påmelding: Innen 15. juli ved innbetaling til kontonr. 24702816366 eller Vipps  51 24 42

Ta kontakt hvis du har spørsmål.

Innen kursstart vil det være en personlig samtale.

Hva er Mindfulness?

Mindfulness bygger på en gammel buddhistisk praksis som er høyst relevant for vår tid.

Buddha-skikkelsen fremstilles som en psykolog som eksperimenterte med sin egen erfaring for å finne nye måter å forstå og lindre lidelse på. Gjennom meditasjonen observerte han sin egen opplevelse i detalj, og ble bevisst på den stadige strømmen av tanker, vurderinger, begjær og irritasjon eller motvilje som preger bevisstheten. Heller enn å slåss mot dette var Buddhas oppskrift å bli kjent med eget sinn og egen kropp.

Mindfulness handler om å kunne koble seg på øyeblikket, til livet slik det er akkurat her og nå (Williams & Penman, 2012). Mindfulness handler imidlertid ikke bare om klar og våken oppmerksomhet. Like viktig er måten vi forholder oss til hvor vi er og det som skjer.

At vi kan observere det som skjer i kroppen ( tanker, følelser, smerter …) med en åpen, nysgjerrig, aksepterende holdning. Uten å analysere, vurdere og dømme det du opplever. Og uten å streve etter å forandre på noe. Bare erkjenne virkeligheten og øyeblikket slik det er. Det er uansett slik det er – akkurat nå.

Forskning viser at Mindfulness basert stressreduksjons-trening medfører en positiv effekt på flere områder i hjernen som har med innlæring og hukommelse, følelsesmessig kontroll, selvoppfatning og perspektivtagning. Hjernen kan utvikles!

Alle mennesker kan ha utbytte av å jobbe med Mindfulness. Livet er fullt av utfordringer for oss alle, og Mindfulness gir gode verktøy å møte dem med.

Med oppmerksomhetstrening kan vi ta kontroll over den indre autopiloten som forsøker å styre livet vårt, slik at vi bruker stressenergien på en effektiv måte. Vi kan utvikle evnen til å stoppe opp, beholde sinnsroen og oppnå balanse i hverdagen på en hensiktsmessig måte.

Å flytte oppmerksomheten fra fortid og fremtid inn i nuet – det er her livet leves og oppleves. (Barbra Coco Laurre, Creationwork)

Det er stor forskjell på å leve for øyeblikket og å leve i øyeblikket.  

Øvrige kilder: psykologisk.no, psykologiforeningen.no, J. Kabat-Zinn.